HILTON-DA NANG CITY

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Đà Nẳng
  • Số tầng : 20
  • Số thang máy : 15
  • Tốc độ : 2.5m/s
MPTECH