INTERCONTINENTAL-5 STAR HOTEL

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Nha Trang - Khánh Hòa
  • Số tầng : 33
  • Số thang máy : 17
  • Tốc độ : 2.5m/s
  • Số thang cuốn : 2
MPTECH