MGM GRAND HO TRAM

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Vũng Tàu
  • Số tầng : 19
  • Số thang máy : 28
  • Tốc độ : 2.5m/s
MPTECH