TIMES CITY – HA NOI CITY

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Hà Nội
  • Số tầng : 37
  • Số thang máy : 10
  • Tốc độ : 2.5m/s
MPTECH