VAN PHONG HOTEL-NHA TRANG CITY

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Nha Trang - Khánh Hòa
  • Số tầng : 29
  • Số thang máy : 6
MPTECH