SOLEIL ANH DUONG

Chi tiết dự án

  • Địa điểm:Đà Nẳng
  • Số tầng : 57
  • Số thang máy : 21
  • Tốc độ : 4.0m/s
  • Số thang cuốn : 4
MPTECH